เครื่องกระตุ้นเมล็ดพันธุ์พืช

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากผักเป็นพืชที่มีอายุการเจริญเติบโตสั้นมีองค์ประกอบและโครงสร้างละเอียดอ่อนเปราะบางเสียหายได้ง่าย การปลูกและผลิตผักจึงมักจะประสบกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อันเป็นผลทำให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพนานับประการ พืชผักเกือบทุกชนิดจะงอกและเจริญเติบโตได้ดี เฉพาะในที่ที่อุดมสมบูรณ์ในบริเวณที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ำ หรือมีแหล่งให้น้ำพอเพียง ดินต้องเป็นชนิดที่เหมาะต่อการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ร่วนหรือดินปนทราย จะต้องเป็นดินที่มีแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นตลอดจนอินทรีย์วัตถุเพียงพอต่อการเจริญเติบโตผู้จัดทำจึงจัดหัวข้อวิจัยเพื่อเเก่ไขปัญหาเเละลดปัญหาในการสูญเสียของเมล็ดพันธ์ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ยังอยู่ในช่วงการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นตู้กระตุ้นเมล็ดพันธุ์พืช โดยใช้ความร้อน และความชื้นในการทำให้เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตเป็นต้นอ่อน หลังจากนั้นจะใช้LEDในการให้เจริญได้รวดเร็วขึ้น
1. ช่วยให้เมล็ดพันธุ์พืชงอกเป็นต้นอ่อนได้เร็วขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศรายุทธ คงตาอุตสาหกรรม
2นาย กัมปนาท ปาวินอุตสาหกรรม
3นาย ทศพล ทิพย์วงค์อุตสาหกรรม
4นาย รณกร วิกรรัตน์อุตสาหกรรม
5นาย ธวัชชัย คุณสารวนิชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัฒนศักดิ์ ตาระปินปวส.
2นาย ภาณุพงศ์ พรหมยะดวงปวส.
3นาย ภูคิน ศรีนวลคำปวส.
4นาย วรเชษฐ์ วรรณวงค์ปวส.

Contact Information

Name : นาย ศรายุทธ คงตา
Email : elecsrt@cmtc.ac.th
Phone : 0834734168
FB : https://www.facebook.com/sarayoot..kongta
LINE ID : i-newthanks