ตู้เติมไวไฟ (Wifi Top Up)

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์ เช่น ตามหอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด หรือตามแหล่งชุมชนต่างๆ อาจจะไม่สะดวกในเรื่องการจำหน่าย Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ดูแลจะต้องจำหน่ายด้วยตัวเองหรือจ้างคนงานมาดูแล ก่อให้เกิดความไม่สะดวกทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการและอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้น ทางคณะทีมวิจัยจึงได้สร้าง ตู้เติมไวไฟ (Wifi Top Up) เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยสามารถหยอดเงินเพื่อซื้อสลิปได้อย่างอัตโนมัติตลอดเวลา สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.รองรับการหยอดเหรียญชนิด 1,2,5,10,บาท และธนบัตรชนิด 10,20,50,100,500,1000 บาท มีระบบป้องกันธนบัตรปลอม/รับธนบัตรรุ่นใหม่
2.สามารถกำหนด/ปรับเปลี่ยน แพ็คเกจราคาต่าง ๆ ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูล ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ที่ให้บริการ
3.ตัวเครื่องสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบและอุปกรณ์ network อื่นๆ ได้
1. เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกสบายสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์และผู้รับบริการ
2. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มรายได้ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเจตน์ แจ่มจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพล ควรสง่าอุตสาหกรรม
3นาย สฤษดิ์ เกิดสันเทียะอุตสาหกรรม
4นาย พลวัฒน์ โชติประดิษฐ์อุตสาหกรรม
5นาย จิรันดร เฉลียวไวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิภัทร บุญยังปวช.
2นาย พีรพัฒน์ สาริมานปวช.
3นาย ศิวพล ไชยเขียวปวช.
4นางสาว ปุณยาพร ชูรัศมีปวช.
5นาย อธิวัฒน์ สุ่มสุวรรณปวช.
6นาย กรวิชญ์ ติงสง่าปวช.
7นาย สุวาทิน ขยายวงศ์ปวช.
8นางสาว ปพัชญา ธานีวรรณปวช.
9นาย อภิวัฒน์ เเป้นย้อยปวช.

Contact Information

Name : นาย บุญเจตน์ แจ่มจันทร์
Email : pjetten_kmitl@hotmail.com
Phone : 0850459534
FB : https://www.facebook.com/pjet.cham
LINE ID : pjetten