อุปกรณ์ใช้สำหรับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนสรณ์ กาฬวงศ์อุตสาหกรรม
2นาย ชัชวิน กันภัยอุตสาหกรรม
3นาย ธวัชชัย ใหม่สวัสดิ์อุตสาหกรรม
4นาย ณรงค์ชัย สังข์แก้วอุตสาหกรรม
5นาย ณัฎฐชัย รัศมีสุวรรค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาภากร ด้วงเหมือนปวช.
2นาย จตุรวิทย์ สมัครพงศ์ปวช.
3นาย กานตพงศ์ เพชรกาฬปวช.
4นาย ดนุพร ชูเขาวังปวช.
5นางสาว สุภาวดี ยิ่งวัฒนาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์จะต้องเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องซึ่งค่อนข้างเปิดยากด้วยมือเปล่า ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ใช้คีมเป็นเครื่องมือช่วยผ่อนแรงในการเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวเสียหายและมีร่องรอยจากการหนีบของคีม ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดริเริ่มที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยได้จากการสำรวจฝาน้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นเพื่อให้ได้อุปกรณ์ใช้สำหรับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์เพื่อช่วยผ่อนแรงให้กับผู้ใช้งาน สะดวกต่อการใช้งานและยังลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝาเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ใช้สำหรับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ความสูง 43 มิลลิเมตร ใช้สำหรับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่สามารถใช้กับรถจักรยานยนต์ทั่วไปได้ และออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายเมื่อต่อเข้ากับด้ามขันอเนกประสงค์ (Multi-purpose Ratchet Wrench) ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์อุปกรณ์นี้จะ
ช่วยผ่อนแรง อำนวยความสะดวกและลดความเสียหายจากการเปิดฝาน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

Contact Information

Name : นาย ชนสรณ์ กาฬวงศ์
Email : maruhikung@gmail.com
Phone : 0869456491
FB : https://www.facebook.com/Ch.kalawong
LINE ID : maruhikung