เครื่องม้วนกล้วยฉาบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเทพ นุชิตสามัญ
2นาย อัมพร ศรีนาคสามัญ
3นาย อาชนเทพ ชาติปัญญากรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมพัฒน์ พูลจันทร์มาปวช.
2นาย กอบกิจ ชูเมฆปวช.
3นาย ภูริชฐ์ วัฒนียรักษ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องม้วนกล้วยฉาบใช้หลักการทำงานทางกลโดยใช้กลักการของลูกเบี้ยว โดยใช้มอเตอร์เกียร์เป็นพลังงานในการขับ สืบเนื่องจากกลุ่มแม่บ้านตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ได้ทำกล้วยฉาบม้วนเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายของชุมชน และส่งขายเป็นสินค้าโอทอป แต่เดิมนั้นวิธีการผลิตจะใช้การสไลด์แผ่นกล้วยแล้วนำมาม้วนด้วยมือ ซึ่งจะเกิดปัญหาในการผลิตคือทำงานได้ล่าช้า และไม่สามารถผลิตกล้วยฉาบได้ทันตามเวลาที่กำหนด ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านได้ติดต่อและปรสานขอความช่วยเหลือมายังครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ทางครูแและนักเรียนจึงได้ช่วยกันออกแบบและสร้างเครื่องม้วนกล้วยฉาบ ขึ้นมา และทดลองหาประสิทธิภาพในการม้วน ซึ่งผลที่ได้นั้นจะช่วยลดเวลาได้มากกว่าวิธีการผลิตแบบเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับการม้วนกล้วย เพื่อนำมาผลิตเป็นกล้วยฉาบม้วน ประสิทธิภาพในการทำงานสามารถม้วนกล้วยได้ได้รวดเร็วกว่าการผลิตแบบเดิมที่ทำการสไลด์ด้วยมือแล้วนำกล้วยมาม้วนด้วยมือ ประมาณ 2 เท่า
1. ใช้สำหรับม้วนกล้วยเพื่อนำมาผลิตเป็นกล้วยฉาบม้วน
2. ลดเวลาในการผลิต และสามารถผลิตได้จำนวนมากขึ้น
3. เครื่องมีความคงทน แข็งแรง และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

Contact Information

Name : นาย สุเทพ นุชิต
Email : jooksutep@gmail.com
Phone : 0884880047
FB : -
LINE ID :