น้ำมันว่านเอ็นเหลือง

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้ ได้มีการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเรายังใช้สมุนไพรของไทยที่มีมาแต่ตั้งเดิมซึ่งมีคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน และจะใช้ในการทำงานวิจัยครั้งนี้คือ น้ำมันว่านเอ็นเหลือง ซึ่งอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกายนั้นมักเกิดกับกลุ่มคนทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน และการรักษาที่ง่ายที่สุดคือ การกินยา แต่ถ้ามีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆ แล้วกินยาทุกครั้งอาจทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกายได้ ยิ่งการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ที่ต้องเจอกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทุกวันด้วยแล้ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ทาแก้บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ เช่น ขาบวม ปวดเข่า ปวดบั้นเอว กระดูกทับเส้น ตะคริว แขนขาชา บวมนิวล๊อก เจ็บตรงไหน ทาตรงนั้น ฯลฯ
1. ได้น้ำมันว่านเอ็นเหลือง หอมที่มีคุณภาพ
2. เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
3. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัตนา คูหามุกข์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย พีรยุทธ ใจสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง เรวดี ชัยศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อมรรัตน์ แขกเพ็งปวช.
2นางสาว มารตี ชำนาญดงปวช.
3นางสาว ปรียานุช รองเดชปวส.
4นางสาว นภาภรณ์ จิตอักษรปวส.
5นางสาว สิรินทรา เอ้งฉ้วนปวส.
6นางสาว จุฑามณี เพ็งสกุลปวส.

Contact Information

Name : นาง รัตนา คูหามุกข์
Email : rattana.khuhamuk@eisth.org
Phone : 0878823991
FB : https://www.facebook.com/Rat.KhuhamuK
LINE ID :