รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการประกวดระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559

view detail

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดไม่ตก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ชุดเสริมใบตัดหญ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
VIEW ALL PROJECTS
 

THAI INVENTION  

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ด้วยระเบียบวิธีวิจัย นำไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และสามารถจำหน่ายได้ใน เชิงพาณิชย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการวิจัยและพัฒนา จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตัดสินที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนก่อเกิดเป็น “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” อย่างแท้จริง

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

view detail

ลูกตุ้มบำบัดตะไคร้หอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

กรรไกรตอนกิ่งพันธ์ุไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการดำนา) ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

PVC Pipe Cutting Machine

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดข้าวหอมนิลกึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์หาน้ำจากต้นกล้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยกรองน้ำแบบหมุน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านบำบัดน้ำ น้ำเพื่อประชาชน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ทำความสะอาดกระจก DOUBLE CLEANNER

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ตู้เครื่องมือจากถัง 200 ลิตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
PROJECT LIST