รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการประกวดระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559

view detail

อุปกรณ์ชุดเสริมใบตัดหญ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการผลิตพลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหยอดเมล็ดผัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยคนหูหนวก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัว(กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว) ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

จังหวัดตาก

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
VIEW ALL PROJECTS
 

THAI INVENTION  

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ด้วยระเบียบวิธีวิจัย นำไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และสามารถจำหน่ายได้ใน เชิงพาณิชย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการวิจัยและพัฒนา จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตัดสินที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนก่อเกิดเป็น “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” อย่างแท้จริง

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

view detail

โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

กรอบรูปวางมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะรีโมทคอนโทรล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ข้าวต้ม Integrate

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับจากคริสตัล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ไอศกรีมฟักข้าว ผสมเสาวรส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

ระบบการจัดการหอพักวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงออนไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
PROJECT LIST