INTEREST MATCHING

THAI INVENTION
572 page(s) 6862 record(s)
test

อุปกรณ์ปักดำนาบางแก้ว

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

Car Care Online

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (2559)

MORE DETAILS
test

รองเท้าปีนเสาไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู (2559)

MORE DETAILS
test

โคมไฟเครื่องแขวนจากลูกปัดโนราห์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิหม้อต้ม

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องเฝ้าระวังอัคคีภัย

วิทยาลัยการอาชีพสอง (2559)

MORE DETAILS
test

ทุ่นเตือนอุทกภัยผ่าน sms

วิทยาลัยเทคนิคระนอง (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ป้องกันงูหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าห้องน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (2559)

MORE DETAILS
test

บะหมี่ข้าวสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือเพื่อดำนา

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (2559)

MORE DETAILS
test

ขนมเปี๊ยะเห็ดไข่เค็ม

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องบอกระดับน้ำด้วยเสียงพูดผ่านวิทยุสื่อสาร

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (2559)

MORE DETAILS
572 page(s) 6862 record(s)