INTEREST MATCHING

THAI INVENTION
572 page(s) 6862 record(s)
test

ม้ากระดกเด็กเล่น ผลิตไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2559)

MORE DETAILS
test

ตุงเส้นฝ้ายล้านนา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (2559)

MORE DETAILS
test

ผ้าคลุมล้อถูกใจ

วิทยาลัยเทคนิคเลย (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี (2559)

MORE DETAILS
test

แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า (แคร์ฟุต Care Foot)

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (2559)

MORE DETAILS
test

รองเท้าปีนเสาไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องดำนาขนาดเล็ก

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (2559)

MORE DETAILS
test

เปลือกส้มโอแปรรูปรสบ๊วย

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (2559)

MORE DETAILS
test

ท่อกันสัตว์

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) (2559)

MORE DETAILS
test

บันไดหนีไฟแบบชั้นต่อชั้น

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องดำนาชัยบุรีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ช่วยการดำนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช (2559)

MORE DETAILS
572 page(s) 6862 record(s)