INTEREST MATCHING

THAI INVENTION
test

ราวตากผ้ากันฝน

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2559)

MORE DETAILS
test

ชุดฝึกทักษะการเดินสำหรับเด็กทารก

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
test

หลังคารถเอนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง (2559)

MORE DETAILS
test

ปลั๊กพ่วงเก็บสายอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (2559)

MORE DETAILS
test

ค้อนเดินสายไฟฟ้าเอนกประสงค์

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (2559)

MORE DETAILS
test

เลื่อยเหล็กพอเพียง

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนด้วยฮีตเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2559)

MORE DETAILS
test

ดอกไม้จากขวดพลาสติก

วิทยาลัยการอาชีพพล (2559)

MORE DETAILS
test

ข้าวตู 3 สีเสริมโปรตีนถั่วเหลือง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องปั่นแห้งปุ๋ยมูลสัตว์

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย (2559)

MORE DETAILS