INTEREST MATCHING

THAI INVENTION
test

อุปกรณ์ยกเหล็กแผ่น

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
test

สบู่สครับจากกากมะพร้าว

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2560)

MORE DETAILS
test

ชุดผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ “ฤาษีดัดตน”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (2560)

MORE DETAILS
test

กรรไกรเคียวเกี่ยวข้าว

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง (2560)

MORE DETAILS
test

แบบบล็อกเคลื่อนที่

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (2560)

MORE DETAILS
test

กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องย่อยผักตบชวา

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2560)

MORE DETAILS
test

ข้าวเกรียบลุกตาล

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ช่วยยกเตาและกระทะเนื้อย่าง 2 in 1

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ตัดแต่งไม่พุ่มV.2

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง (2560)

MORE DETAILS
test

รองเท้าไฟฉาย Ver.1

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง (2560)

MORE DETAILS
test

ตู้เก็บรองเท้าดับกลิ่นสมุนไพรจากเศษวัสดุเหลือใช้

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (2560)

MORE DETAILS