INTEREST MATCHING

THAI INVENTION
929 page(s) 11148 record(s)
test

ชุดโปรแกรมรับสมัครนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ (2560)

MORE DETAILS
test

คู่มือนักเรียน เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR)

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องอัดฟาง

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (2560)

MORE DETAILS
test

กระปุกออมสินนับเหรียญ

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องดำนากล้าถาด v.2

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ช่วยยึดจับบันได

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (2560)

MORE DETAILS
test

ระบบสัญญาณไฟเตือนอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (2560)

MORE DETAILS
test

สเปรย์ขัดรองเท้าจากน้ำมันผิวมะกรูด

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ไม้ทดสอบสโม๊คแบบปรับระดับความยาว

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (2560)

MORE DETAILS
test

BREATH ALCOHOL TESTER V.2

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (2560)

MORE DETAILS
test

โดรนตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2560)

MORE DETAILS
test

เว็บแอปพลิเคชั่นเช็คชื่อ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจรรม หน้าเสาธงของวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น บนอุปกรณ์มือถือ

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น (2560)

MORE DETAILS
929 page(s) 11148 record(s)