INTEREST MATCHING

test

Chiang Dao Vegetable Soup

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2560)

MORE DETAILS
test

ปุ๋ยอินทรีย์ AGGIE.CRF

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย (2560)

MORE DETAILS
test

เตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า (2560)

MORE DETAILS
test

รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องดำนา

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องดำนากล้าถาด v.2

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ช่วยยึดจับบันได

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (2560)

MORE DETAILS
test

รถสามล้อไฟฟ้าแบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องทำความสะอาดเมล็ดข้าวเอนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (2560)

MORE DETAILS
test

น้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เสริมแปะก๊วย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร (2560)

MORE DETAILS
test

เรือสะเทินน้ำสะเทินบก v๒

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (2560)

MORE DETAILS
test

ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (2560)

MORE DETAILS