INTEREST MATCHING

test

เครื่องสูบน้ำประยุกต์รถจักรยานยนต์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องบดพลาสติกขนาดเล็ก

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องฉีดยาวัชพืชแบบกลไกขับเคลื่อน

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องบดระเอียดอาหารสัตว์

วิทยาลัยเทคนิคน่าน (2559)

MORE DETAILS
test

รถเข็นดูดเศษกลึง

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ปอกสับปะรดแบบเกลียว

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องคลุกงาขนมไข่หงส์ (Kai Hong sweet rolling machine)

วิทยาลัยการอาชีพละงู (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์แยกไข่แดง-ไข่ขาว

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์หั่นตะไคร้

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (2559)

MORE DETAILS
test

การพัฒนาอุปกรณ์หั่นหอม

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องตัดต้นมันสำปะหลัง

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องพ่นยาพลังงานกล

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2559)

MORE DETAILS