INTEREST MATCHING

test

บันไดราวตากผ้า

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์วัดระดับน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์บำบัดน้ำในครัวเรือน

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

หัวแร้งแบตเตอร์รี่

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

ไม้เท้าพยุงผู้งสูงอายุ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

ประแจถอดหัวฉีด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องล้างอัดฉีดพลังลม

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

ข้าวเกรียบลูกเดือย

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องช่วยอ่านค่าเวอร์เนียร์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

โต๊ะพิมพ์งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เก้าอี้เลคเชอร์แบบพับเก็บได้

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS