INTEREST MATCHING

test

เครื่องอัดกระป๋องแบบพกพา

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

น้ำมันเหลืองข่าสด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เตาเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

มะขามแช่อิ่มอบนำ้ผึ้งเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

แชมพูล้างรถจากมะนาว

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

น้ำมันว่านสมุนไพรสูตรตะไคร้หอม (จุลินทรี EM )

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

มีดหั่นกล้วยทอด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

สบู่สมุนไพรคนทีสอ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เก้าอี้ห้องสมุด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ขจัดตะไคร่น้ำในสายยาง

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ช่วยหิ้วถุงพลาสติก

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เตาชีวมวล

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS