INTEREST MATCHING

test

อุปกรณ์แขนเก็บขยะลดเชื้อโรค

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องกวนน้ำยาเอนกประสงค์โซล่าเซลล์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องคัดแยกขนาดผลมะนาว

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

กล่องเครื่องมือ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

แยมธัญพืช

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

ขนมสาวหงายสมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

Application ประมาณการไฟฟ้าในอาคาร

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

เจลล้างมือสมุนไพรสูตรอัญชันผสมมะนาว

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ป้องกันนิ้วล็อค

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

ข้าวยำสมุนไพรในใบบัว

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

วุ้นกรอบสมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

น้ำสมุนไพรว่านกาบหอย

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS