INTEREST MATCHING

test

ยาสระผมฟ้าทะลายโจร

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

สบู่ก้อนกล้วยน้ำว้าใยบวบ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

โลชั่นผิวใสจากส้มจี๊ด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

น้ำพริกกุ้งแห้งกลิ่นใบทำมัง

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

สบู่ก้อนจากใบย่านาง

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

น้ำยาล้างจานจากลูกตะลิงปลิง

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

ตะกร้าสานที่ระลึกจากกเส้นเศษพลาสติก

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์แกะเปลือกทุเรียน 2016

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

บันไดราวตากผ้า

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์วัดระดับน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์บำบัดน้ำในครัวเรือน

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

หัวแร้งแบตเตอร์รี่

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS