INTEREST MATCHING

test

กันขโมยรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

กรองน้ำดื่ม

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

ไม้เท้าคู่ใจ

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

เตียงผู้พิการ

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องเจาะผ่อนแรง

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องผ่าลูกตาลโตนด

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์เก็บสายไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ดักปลาดักกุ้ง 2in1

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

กับดักหนู

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องตีเปลือกมะพร้าว

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

ข้าวมันไก่ไรซ์เบอรี่

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องดึงขดลวดมอเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS