INTEREST MATCHING

test

ไม้เท้าพยุงผู้งสูงอายุ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

ประแจถอดหัวฉีด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องล้างอัดฉีดพลังลม

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

ข้าวเกรียบลูกเดือย

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องช่วยอ่านค่าเวอร์เนียร์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

โต๊ะพิมพ์งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เก้าอี้เลคเชอร์แบบพับเก็บได้

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องอัดกระป๋องแบบพกพา

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

น้ำมันเหลืองข่าสด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

เตาเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
test

มะขามแช่อิ่มอบนำ้ผึ้งเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS