INTEREST MATCHING

test

กระบอกแม่เหล็กดูดลวดเชื่อมไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ปลอกนิ้วพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ถังหมักแก๊สชีวภาพในครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ทุ่นเติมอ๊อกซิเจนในน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ยึดหนังสือพิมพ์เพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์พ่นยาหอบสำหรับคนพิการทางแขน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (wastewater treatment and solar energy)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

บิสกิตฟักทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ขนมกล้วยเอกซ์เพรส

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ผักแผ่นปรุงรส

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

คุกกี้จากแป้งเผือก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

โคมไฟสานเส้นสายลายฉลุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS