INTEREST MATCHING

test

รองเท้าเพ้นท์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

โคมหัตถลีลาปัก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์กายภาพบำบัดและออกกำลังกาย

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

รองเท้าเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ซาโมซ่าสปริงโรล

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

แยมมิกซ์ฟรุต

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

คุกกี้เมล็ดขนุน

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

คีมตอนกิ่งไม้

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ผลิตภัณฑ์ชาคนทีสอทะเล

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

น้ำจิ้มเอนกประสงค์สำเร็จรูป

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ปลานิลบดแผ่นทอดปรุงรสเสริมสมุนไพร

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี (2559)

MORE DETAILS