INTEREST MATCHING

test

เครื่องเจาะผ่อนแรง

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องผ่าลูกตาลโตนด

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์เก็บสายไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ดักปลาดักกุ้ง 2in1

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

กับดักหนู

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องตีเปลือกมะพร้าว

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

ข้าวมันไก่ไรซ์เบอรี่

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องดึงขดลวดมอเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

Khao Man Kai Riceberry

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
test

อุปการณ์ดูดปลอกลูกสูบ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ชุดอุปกรณ์การทำร่องปลูกพืชเพื่อการเกษตรครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องดันขนมปังแผ่น

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS