INTEREST MATCHING

1000 page(s) 11990 record(s)
test

อุปกรณ์ดับเทียน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์เสริมพัดลมเพื่อสร้างแก๊สโอโซน

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องปักดำนา ระบบไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา (2560)

MORE DETAILS
test

เตาชีวมวล

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง (2560)

MORE DETAILS
test

Locking window automatic

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง (2560)

MORE DETAILS
test

รีโมท เปิด/ปิด หลอดไฟ

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง (2560)

MORE DETAILS
test

เก้าอี้พักผ่อน ฤาษีพักร่าง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี (2560)

MORE DETAILS
test

ฉากป้องกันมีดคัตเตอร์บาดมือ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (2560)

MORE DETAILS
test

ระบบตรวจสอบและป้องกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษา โดยควบคุมผ่าน Cloud และแจ้งเตือนผลผ่าน Line.Notify

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2560)

MORE DETAILS
test

Alert and Detect -Student Smoking Online

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2560)

MORE DETAILS
test

เตาแก๊สผลิตไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพเถิน (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์นวดกดจุด

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา (2560)

MORE DETAILS
1000 page(s) 11990 record(s)