INTEREST MATCHING

test

กล้วย กล้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (2559)

MORE DETAILS
test

ปั๊มน้ำจิ๋วมหัศจรรย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (2559)

MORE DETAILS
test

Para Malai

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ขวดน้ำรีไซเคิลเติมออกซิเจนในน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องถอนหัวมันสำปะหลัง

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
test

ระบบส่งสัญญาณเตือนภัยกันขโมยผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องเตือนไฟฟ้ารั่ว

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องดำนา

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
test

ถุงมือขัดห้องน้ำ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
test

ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
test

ผงล้างผัก - ผลไม้ จากเสลดพังพอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
test

ขนมปังปู่ย่าตายายแคลเซี่ยมสูง

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS