INTEREST MATCHING

test

กล่องใส่วัสดุสำนักงานจากเตยปาหนัน

วิทยาลัยเทคนิคตรัง (2559)

MORE DETAILS
test

ที่อ่านหนังสือ (สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ)

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (2559)

MORE DETAILS
test

โปรเจคเตอร์แบบพกพา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
test

ยาดมสมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องซักผ้าและปั่นผ้าพลังเท้า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
test

ข้าวแต๋นเมล๊ดทานตะวัน

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (2559)

MORE DETAILS
test

ขนมกล้วยฉาบ 5 รส

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ตัดผลไม้อเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน (2559)

MORE DETAILS
test

เก้าอี้สปาล้านนา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
test

รถฝึกเดินเด็กเล็ก

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ตรวจสอบจำนวนเด็กเพื่อป้องกันการติดค้างในรถยนต์

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (2559)

MORE DETAILS
test

ราวตากผ้าอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพพล (2559)

MORE DETAILS