INTEREST MATCHING

1216 page(s) 14590 record(s)
test

Electrike

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องคั่วมะพร้าวเมี่ยงคำ

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม (2560)

MORE DETAILS
test

ผลิตภัณฑ์ผงวิเศษจากใบสาบเสือ(ตราใบเลาะฮ้าง)

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร (2560)

MORE DETAILS
test

รีเซ็ตก่อนล็อค

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม (2560)

MORE DETAILS
test

ซอสหวานอินทผาลัม

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องค้นหากล่องเก็บยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (2560)

MORE DETAILS
test

รถสามล้อพอเพียงไร้มลพิษ

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (2560)

MORE DETAILS
test

รถเข็นอัจฉริยะเบากำลัง

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ตรวจสอบหลอดไฟแบบพกพา

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องควบคุมโรงเรือนระบบปิดแบบอัตโนมัติ V2

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี (2560)

MORE DETAILS
test

แผ่นยันต์พระพุทธสิหิงค์พุทธศิลป์แห่งล้านนา

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (2560)

MORE DETAILS
1216 page(s) 14590 record(s)