INTEREST MATCHING

1217 page(s) 14597 record(s)
test

ชุดควบคุมไม้เท้าช่วยชีวิต

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง (2560)

MORE DETAILS
test

โปรแกรมบริหารจัดการส่งสินค้า Fly Application

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องบริหารปอดระบบนับจำนวนอัตโนมัติ(Lung machine exercise) v.2

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (2560)

MORE DETAILS
test

สุวรรณล้านนา พานธูปเทียนแพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (2560)

MORE DETAILS
test

The material for over weight carry chair

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (2560)

MORE DETAILS
test

กาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา

วิทยาลัยการอาชีพฝาง (2560)

MORE DETAILS
test

กล่องแดง 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ยกถังน้ำเกลือสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (2560)

MORE DETAILS
test

ตุ๊ดตู่คู่ใจ

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (2560)

MORE DETAILS
test

แผ่นยันต์พระพุทธสิหิงค์พุทธศิลป์แห่งล้านนา

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (2560)

MORE DETAILS
test

การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์รีดปากปี๊บ

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2560)

MORE DETAILS
1217 page(s) 14597 record(s)