INTEREST MATCHING

1892 page(s) 22696 record(s)
1, 9, 9

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

Smart Care

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงพูด

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ตู้เช็คยอดเงินบริจาคอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เมล็ดพันธ์ุข้าวหุ้มปุ๋ยเทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

Smart Helmet

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ระบบป้องกันภัยภายในบ้าน 4.0

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

หมวกกันน็อคบูลทูธพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

น้ำพริกปลาทับทิมฟูสมุนไพร

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องสูบน้ำพลังงาน 2 ระบบอัตโนมัติ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ถุงมือประคบสมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี (2561)

MORE DETAILS
1892 page(s) 22696 record(s)