INTEREST MATCHING

1219 page(s) 14618 record(s)
test

ไม้ดับไฟ 3 in 1

วิทยาลัยการอาชีพฝาง (2561)

MORE DETAILS
test

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง (2561)

MORE DETAILS
test

ชุดเก้าอี้ D.I.Y.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ (2561)

MORE DETAILS
test

ที่กดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ (2561)

MORE DETAILS
test

ตุ๊กตาดับกลิ่น

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ (2561)

MORE DETAILS
test

ลดโลกร้อน200%

สหวิทย์บริหารธุรกิจ (2561)

MORE DETAILS
test

เครื่่องผลิตไฟฟ้าพลังงานจากวงล้อลูกตุ้มน้ำหนักร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (2561)

MORE DETAILS
test

หม้อต้มน้ำร้อนความจุ 20 ลิคร ระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (2561)

MORE DETAILS
test

โถปัสสาวะตรวจสุขภาพชาย

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (2561)

MORE DETAILS
test

เครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อบำบัดเท้า

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (2561)

MORE DETAILS
test

Helmet Security

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม (2561)

MORE DETAILS
test

รวงข้าวแห่งแผ่นดิน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (2560)

MORE DETAILS
1219 page(s) 14618 record(s)