INTEREST MATCHING

1219 page(s) 14618 record(s)
test

สับปะรดแผ่นไร่ม่วง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2560)

MORE DETAILS
test

ตู้เพาะเห็ดอัจฉริยะ (Smart Farm Mushroom IOT)

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2560)

MORE DETAILS
test

ซุปก้อนกึ่งสำเร็จรูปรสส้มเสี้ยว

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (2560)

MORE DETAILS
test

รถเข็นอัจฉริยะเบากำลัง

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2560)

MORE DETAILS
test

ระบบบริหารจัดการร้านซ่อม ออนไลน์ครบวงจร iRepairs Online Management System

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด (2560)

MORE DETAILS
test

ผลิตภัณฑ์ผงวิเศษจากใบสาบเสือ(ตราใบเลาะฮ้าง)

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร (2560)

MORE DETAILS
test

ชุดควบคุมไม้เท้าช่วยชีวิต

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง (2560)

MORE DETAILS
test

โปรแกรมบริหารจัดการส่งสินค้า Fly Application

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องบริหารปอดระบบนับจำนวนอัตโนมัติ(Lung machine exercise) v.2

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (2560)

MORE DETAILS
test

สุวรรณล้านนา พานธูปเทียนแพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (2560)

MORE DETAILS
test

The material for over weight carry chair

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (2560)

MORE DETAILS
1219 page(s) 14618 record(s)