INTEREST MATCHING

1, 11, 11

เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัส วัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจจับหน้ากากอนามัย

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

อุปกรณ์ช่วยถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคเทิง (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

วิจิตรสกุณา เครื่องหนังล้ำค่า หัตถศิลป์ไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนกึ่งอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ถังขยะป้องกันการติดเชื้ออัจฉริยะ/เคลื่อนที่

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

อุปกรณ์เตือนการชน ด้านหน้ารถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

อุปกรณ์ช่วยลากถังแก๊ส LPG

วิทยาลัยการอาชีพสอง (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

เครื่องอ่านคีย์การ์ดไทม์ไลน์โควิด 2019(covid 19)

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ตู้ล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

เครื่องเป่าเศษอาหารนก

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ชุดสาธิต “ตามหาแสงอาทิตย์” แบบแกนเดียว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

แอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังและป้องกัน การระบาดของไวรัส Covid-19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (2563)

MORE DETAILS