INTEREST MATCHING

test

กาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา

วิทยาลัยการอาชีพฝาง (2560)

MORE DETAILS
test

กล่องแดง 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ยกถังน้ำเกลือสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (2560)

MORE DETAILS
test

ตุ๊ดตู่คู่ใจ

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (2560)

MORE DETAILS
test

แผ่นยันต์พระพุทธสิหิงค์พุทธศิลป์แห่งล้านนา

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (2560)

MORE DETAILS
test

การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์รีดปากปี๊บ

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2560)

MORE DETAILS
test

เครื่องจำหน่ายปากกาหยอดเหรียญ

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2560)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์เตือนเด็กติดในรถ

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2560)

MORE DETAILS
test

หม้อดอกลำปาง สานศิลป์ซ้อนไม้

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2560)

MORE DETAILS
test

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2560)

MORE DETAILS
test

Meat tenderize Powder Made from Pineapple

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2560)

MORE DETAILS