INTEREST MATCHING

1, 9, 9

ร่ม เปิด – ปิด อัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

รถสามล้อซิ่ง

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เตาปิ้งย่างประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องคั้นน้ำอ้อย

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องกะเทาะเปลือกลูกหยี

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ดัดบัสบาร์

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องหยอดเมล็ดข้าว

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องหั่นหยวก

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องปอกสับประรด

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุประกรปอกมะพร้าว

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ช่วยงัดล้อรถมอเตอร์ไซค์

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องอัดกระป๋อง

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS