INTEREST MATCHING

1, 9, 9

การพัฒนาเครื่องดูดเศษโลหะ

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องอัดกระป๋อง

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องหั่นต้นบอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์เติมน้ำมันเกียร์ออโต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ชุดตรวจสอบฟิวส์แรงต่ำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องหั่นหยวกกล้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ผลิตภัณฑ์ใบตาลซูวะเนียร์ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

พาวเวอร์ แบงค์ ฉุกเฉิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

กระเป๋ายาบอกเวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์แยกก๊าชพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้หุงต้ม

วิทยาลัยเทคนิคสตูล (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ขนมปุยฝ้ายอินทผลัม

วิทยาลัยเทคนิคสตูล (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ถาดเสิร์ฟไวน์

วิทยาลัยเทคนิคสตูล (2561)

MORE DETAILS