INTEREST MATCHING

0, 8,

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบ IOT สำหรับห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องตรวจสอบน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์โดยตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เตาอบอินฟาเรด

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เตาเผาขยะลดมลพิษ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ถนอมเครื่องฉายวิดีทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อผู้โดยสารรถตู้สาธารณะไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องมือพิเศษถอดประกอบวาล์วรถยนต์

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องนับเม็ดยาแคปซูล

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องไล่ลมเบรก

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องตัดไฟเตารีดแบบไร้สาย

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องเตือนภัยสำหรับผู้หญิง

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์หั่นกล้วยทอด

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2560)

MORE DETAILS