INTEREST MATCHING

0, 8,

อุปกรณ์ช่วยเขย่าไอติมหลอด

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ถ่างเบรกรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

กระเป๋าใส่ประคบร้อนเย็น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์จับจีบขนมทองหยิบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

White egg ready meal (ไข่ขาวพร้อมปรุง)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไม้เท้า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ข้าวซูชิปรุงรสจากข้าวไทยกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

Walking Cane with Built in Grabber

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ระบบเซนเซอร์ตรวจจับและเตือนสินค้าคงคลังขั้นต่ำเพื่อป้องกันสินค้าขาดมือ

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ตรวจหาตำแหน่งรถในลานจอดรถ

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

สมาร์ทปลั๊ก

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

โลชั่นบำรุงผิว ข้าวทับทิมชุมแพ

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS