INTEREST MATCHING

0, 8,

อุปกรณ์ตรวจหาตำแหน่งรถในลานจอดรถ

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

สมาร์ทปลั๊ก

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

โลชั่นบำรุงผิว ข้าวทับทิมชุมแพ

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ช่วยป้องกันสายน้ำเกลือหลุดของเด็ก

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ไม้เท้าสไลด์ประกอบนั่งเสริมด้วยไฟฉายและร่ม

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็ก

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ป้องกันใบตัดหญ้าแบบเครื่องสะพายข้าง

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องสีข้าวในครัวเรือน

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เทียนไข่ ไล่ยุง

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องช่วยล้างคอยล์เย็นอเนกประสงค์

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์พ่นยาเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (2560)

MORE DETAILS