INTEREST MATCHING

0, 8,

สวิตซ์หลอดไฟไร้สายด้วยรีโมทของเครื่องใช้ไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ระบบ Home Security ด้วย Raspberry Pi

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ระบบควบคุมการเพาะปลูกแคนตาลูปญี่ปุ่นอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ชุดอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยเมื่อรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบท่อน้ำมันร้อน

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ครีมเปลือกประดู่รักษาแผลจากการสูญเขาโค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

คิวอาร์โค๊ตเพื่อการเรียนรู้พันธุ์ไม้ในสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

หนูน้อยตกน้ำ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

flowers from remnant of cloth

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องดูดไล่ลมเบรคเอนกประสงค์

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

พัฒนาระบบเครื่่องยนต์รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

พัฒนาโครงสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทรถตลาด

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS