INTEREST MATCHING

0, 7,

แอพพลิเคชั่นแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องพิมพ์บนสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

แอพพลิเคชั่นการจองคิวรถแทรกเตอร์บนสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

แอพพลิเคชั่น มัคคุเทศก์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามบนสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาให้เป็นปุ๋ย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

Smart Motorcycle

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

Application ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์แอนดรอยด์

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

Application บอกค่าตัวต้านทาน

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องตรวจแก๊สรั่ว

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องเป่าลม รุ่นพกพา

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ทวิสเซอร์ตรวจเช็คถ่านซิลเวอร์ออกไซด์

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

พัดลมแอร์มินิ

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ตุ๊กตานกฮูกหอมจากเศษผ้า

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (2559)

MORE DETAILS