INTEREST MATCHING

0, 8,

ผ้าเช็ดมือ D.I.Y.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องขัดรองเท้าแบบพกพา

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

โปรแกรม Wicec E-Portfolio

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องขยาย EM แบบกึ่งอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

เซนต์นีโอศรีชนแดน (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เว็บแอปพลิเคชันสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ

เซนต์นีโอศรีชนแดน (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องบดหยวกกล้วย ทำอาหารสุกร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องดูดน้ำเพื่อการเกษตร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

วงล้อออกกำลังกายไก่ชน

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องสับวัชพืชเพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS