INTEREST MATCHING

test

เครื่องดันขนมปังแผ่น

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ตู้อบแห้ง Two in one ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

แชมพูจากใบฝรั่งแก้ผมร่วง

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

เยลลี่อินทผาลัมเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องรีดใบกะพ้อ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์นวดไหล่

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

โปรแกรมรายงานครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

พนักพิงคีย์บอร์ดบำบัด (Backrest Keyboard Therapy)

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ชุดจับยึดเครื่องมือตัด

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

Paper Shooter

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องอุ่นอาหารในครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ปอกสายเคเบิล

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS