INTEREST MATCHING

1, 9, 9

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม CARE MOM

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องฝานอเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ปั้มลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องไล่ลมคลัทช์

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

Honey Dee

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ตัดใบตอง

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

Multi Purpose Tray

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ใช้สำหรับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ช่วยผลิตขนมเจาะหู

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

พญาแร้งชนิดโมเดล

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องม้วนกล้วยฉาบ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS