INTEREST MATCHING

1, 9, 9

เครื่องเตือนภัยแก๊สรั่วและปรับสภาพอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

กล่องนิรภัยกันขโมย

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเพื่อการล้างเครื่องปรับอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ชุดควบคุมพัดลมปรับสปีดตามอุณหภูมิ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

โคมไฟโมเดิร์น

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ด้ามส่งหินเจียร

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ตรวจสอบขั้วแม่เหล็ก

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ช่วยยกของหนัก

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ชุดล้างเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

กรรไกรดายหญ้าผ่อนแรงตัด

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องปรับอากาศสนาม

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องขายสมุดหยอดเหรียญ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS