INTEREST MATCHING

1, 9, 9

โรงไฟฟ้าน้ำหมุนเวียน

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

รถไฟฟ้าสามล้อ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดท่อน้ำอุดตัน

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องสลัดน้ำผึ้ง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียนแบบดิจิตอล

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าและปลดล็อคประตูด้วยอาร์เอฟไอดี

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อิงโนราห์

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องกำจัดเชื้อโรคและล้างสารพิษตกค้างเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ดักจับนกพิราบ ดักจับไก่

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

กาลเวลา ๑๒ ท่า โนราห์ไทย

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

โรงเรือนผักสลัดอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2561)

MORE DETAILS