INTEREST MATCHING

0, 8,

ชุดทดสอบความรู้วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ชุดสาธิตการทำงานของแขนกล

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

พัดลมไอเย็นควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องตีทอดมัน

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องตัดเล็กขนาดเล็ก

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องคั้นน้ำกะทิ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องบดพริกแกง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ถังเก็บอุปกรณ์

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องสีข้าวโพด

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องหมักไก่

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 (2560)

MORE DETAILS