INTEREST MATCHING

0, 8,

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งถั่วหรั่งเสริมธัญพืช

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

น้ำพริกใบชะมวง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

น้ำพริกปลาดุกร้าทรงเครื่อง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ผงซุปมันเทศกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

วุ้นกรอบว่านหางจระเข้

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ชาดอกไม้บานจากดอกดาวเรืองใบเตย

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

Miang Kham with shrimp shell

วิทยาลัยเทคนิคสิชล (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

Roselle jam

วิทยาลัยเทคนิคสิชล (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

Herbal Tea for Health

วิทยาลัยเทคนิคสิชล (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

2 in 1 floor brush

วิทยาลัยเทคนิคสิชล (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

The footsteps of his father,Royal

วิทยาลัยเทคนิคสิชล (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

Smartphone Controller

วิทยาลัยเทคนิคสิชล (2560)

MORE DETAILS