INTEREST MATCHING

0, 8,

คุกกี้ละมุด

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

รถบังคับจากเท้า

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องร่อนมูลไส้เดือน

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องผลิตวัสดุปลูกจากเศษอาหารสด

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องเติมน้ำมันหล่อลื่นจากปั๊มน้ำมันเครื่อง

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องมือทุ่นแรงขันน็อตล้อ

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ชุดควบคุมสภาพเเวดล้อมในการปลูกผักไมโครกรีน

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ชาบุษบา

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

มะม่วงหาวมะนาวโห่แก้วสี่รส

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

สแน็กข้าวไรเบอร์รี่ต้มยำ

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ผลิตภัณฑ์มัดย้อมจากสีธรรมชาติ

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS