INTEREST MATCHING

0, 8,

กล่องไม้ใยกล้วย

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องให้น้ำพืชอัตโนมัติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

รถพ่นยาเพื่อการเกษตร ไร้คนขับ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

Fancy Recycle

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ที่ใส่ทิชชูจากผ้าขาวม้า

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

บายศรีจิ๋ว

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

กะหรี่ปั๊บ 5 สหาย

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

น้ำพริกปลาดุกสวรรค์

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องสับย่อยกิ่งไม้

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องเจาะเจียร์จับอเนกประสงค์

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ถังขยะรีไซร์เคิล

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (2560)

MORE DETAILS