INTEREST MATCHING

0, 7,

เครื่องสกัดน้ำมัน

วิทยาลัยเทคนิคสารภี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ผลิตภัณฑ์แผ่นรองจากต้นแหย่ง(ต้นคล้า)

วิทยาลัยเทคนิคสารภี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

“นานาความรู้ด้วยคิวอาร์โค๊ด”

วิทยาลัยเทคนิคสารภี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โต๊ะรีดผ้าผลิตกระแสไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคสารภี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องซื้อและอัดกระป๋องน้ำอัดลม

วิทยาลัยเทคนิคสารภี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

พัดลมลดพลังงานหาร4

วิทยาลัยเทคนิคสารภี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ชุดสาธิตเครื่องทำความร้อนร่วม

วิทยาลัยเทคนิคสารภี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าหม้อแปลงไมโครเวฟ

วิทยาลัยเทคนิคสารภี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

การควบคุมระบบคอนโดสัตว์น้ำ ด้วยพลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคสารภี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแม่เหล็กถาวรสำหรับชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องช่วยปอกฉนวนสายไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการเงินส่วนบุคคล เรื่องรักการออมฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2559)

MORE DETAILS