INTEREST MATCHING

0, 8,

น้ำพริกสมุนไพร "เมหาวมินโห่"

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรขจัดกลิ่น

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

มือจับสายยาง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

แสงสีเจิดจ้า(โคมไฟ)

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ปลั๊กไฟเคลื่อนที่อเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

บินเปิดงาน

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ถ่านหอม

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

The flowerpot

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ด้ามมีดกรีดยางหน้าสูง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

มาลัยคล้องมือ

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS