INTEREST MATCHING

0, 7,

อุปกรณ์ถอดลูกปืนฟลายวีล

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

สื่อเสริมการเรียนรู้เสมือนจริง เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยเทคโนโลยี (Aurasma : AR)

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

สื่อเสริมการเรียนรู้เสมือนจริงApplicationAurasmaเรื่องอุปกรณ์ภายในเคสคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

Case แยกเหรียญหรรษา

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

น้ำยาล้างจานจากกากกาแฟ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) บนบัตรนักศึกษาด้วยแอพพลิเคชั่น Aurasma

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องใส่ดิน

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

แครอทแช่อิ่ม

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ถ่านไผ่ไร้กลิ่นและความชื้น

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

บานาน่าคลีนฟู้ด

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

น้ำพริกเห็ดหอมผสมงาดำเจ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องผสมปูนซีเมนต์

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (2559)

MORE DETAILS