INTEREST MATCHING

0, 8,

มือจับสายยาง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

แสงสีเจิดจ้า(โคมไฟ)

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ปลั๊กไฟเคลื่อนที่อเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

บินเปิดงาน

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ถ่านหอม

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

The flowerpot

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ด้ามมีดกรีดยางหน้าสูง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

มาลัยคล้องมือ

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์สอยไม่ตก

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ถังขยะสีรุ้ง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2560)

MORE DETAILS