INTEREST MATCHING

0, 7,

ตู้เย็นแอร์เคลื่อนที่

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โรลปล่อยสาย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ โดยอาศัยการตรวจวัดความชื้นในดิน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

วิทยุพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ประดิษฐ์เก้าอี้ทำจากเศษเสื้อผ้าเหลือใช้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

กระปุกออมสินอัจฉริยะรายงานผลผ่านโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โต๊ะทำงานเอนกประสงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องเล่น Hoverboardด้วยไม้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องดูดฝุ่นบังคับผ่านโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โดรน ถ่ายภาพมุมสูง บังคับด้วยโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โปรเจคเตอร์แบบพกพา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องซักผ้าและปั่นผ้าพลังเท้า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS