INTEREST MATCHING

0, 7,

อุปกรณ์บำบัดน้ำในครัวเรือน

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

หัวแร้งแบตเตอร์รี่

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ไม้เท้าพยุงผู้งสูงอายุ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ประแจถอดหัวฉีด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องล้างอัดฉีดพลังลม

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ข้าวเกรียบลูกเดือย

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องช่วยอ่านค่าเวอร์เนียร์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โต๊ะพิมพ์งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เก้าอี้เลคเชอร์แบบพับเก็บได้

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องอัดกระป๋องแบบพกพา

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

น้ำมันเหลืองข่าสด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS