INTEREST MATCHING

0, 7,

เตาชีวมวล

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์แขนเก็บขยะลดเชื้อโรค

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องกวนน้ำยาเอนกประสงค์โซล่าเซลล์

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องคัดแยกขนาดผลมะนาว

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

กล่องเครื่องมือ

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

แยมธัญพืช

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ขนมสาวหงายสมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

Application ประมาณการไฟฟ้าในอาคาร

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เจลล้างมือสมุนไพรสูตรอัญชันผสมมะนาว

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ป้องกันนิ้วล็อค

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ข้าวยำสมุนไพรในใบบัว

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

วุ้นกรอบสมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS