INTEREST MATCHING

0, 7,

เครื่องดึงขดลวดมอเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

Khao Man Kai Riceberry

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปการณ์ดูดปลอกลูกสูบ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ชุดอุปกรณ์การทำร่องปลูกพืชเพื่อการเกษตรครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องดันขนมปังแผ่น

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ตู้อบแห้ง Two in one ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

แชมพูจากใบฝรั่งแก้ผมร่วง

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เยลลี่อินทผาลัมเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องรีดใบกะพ้อ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์นวดไหล่

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โปรแกรมรายงานครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

พนักพิงคีย์บอร์ดบำบัด (Backrest Keyboard Therapy)

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS