INTEREST MATCHING

0, 7,

ตู้เย็นเผลเทียร์

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เหล็กนำศูนย์ 3 in 1

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์พรวนดินไฮสปีด

วิทยาลัยการอาชีพเบตง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ปอกสะตอ

วิทยาลัยการอาชีพเบตง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยการอาชีพเบตง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องมือถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรกดรัมรถยนต์

วิทยาลัยการอาชีพเบตง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

สบู่คลอโรฟิลล์ผักน้ำเบตง

วิทยาลัยการอาชีพเบตง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลในตู้ปลา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพเบตง (2559)

MORE DETAILS