INTEREST MATCHING

0, 7,

เครื่องเคลือบคันเบ็คอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องปอกมะพร้าว

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องหั่นตะไคร้

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องหั่นผักอเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ชุดเคลื่อนย้ายรถยนต์

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ชุดตั้งเวลา(Multi function)

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

กระถางต้นไม้ประหยัดน้ำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องทำไอติมกระบอกอัตโนมัติ

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังงานสะอาดแบบสองทาง

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เบาะบำบัดเพื่่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ถั่วดาวอินคากรอบแก้ว

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

สบู่เปลือกแก้วมังกร

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย (2559)

MORE DETAILS