INTEREST MATCHING

0, 7,

อุปกรณ์วัดแรงดันหม้อน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ถ่านจากผักตบชวา

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

หมึกปากกาไวท์บอร์ดจากดอกอัญชัน

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โต๊ะเทคโนเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องคั้นน้ำกะทิแบบมือหมุน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เทเพลินเพลิน

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องผลิตออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ตู้เก็บเอกสารกันภัย

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ช่วยพรวนดิน

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องควบคุมการหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องผ่าไม้ฟืน

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ไข่เค็มสมุนไพรเกษตรชัยภูมิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ (2559)

MORE DETAILS