INTEREST MATCHING

0, 7,

เครื่องปอกเปลือกหมากแห้งด้วยระบบคัดแยก 3T

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่่องสับกิ่งไม้

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ผงใบย่านางกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

Air Green (เครื่องทำความสะอาด ชุ่มชื้น)

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบทุ่นลอย 3 in 1

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โคมไฟถนอมสายตา

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องล้างผักและผลไม้ขนาดครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไร้อากาศ

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เก้าอี้นวดหลังเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำหน่ายล็อตเตอรี่เพื่อคนพิการทางขา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

วิวแชร์พลังงาน 2 ระบบ

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ลูกชิ้นเห็ด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (2559)

MORE DETAILS