INTEREST MATCHING

1382 page(s) 16577 record(s)
1, 9, 9

intelligent room v.2

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

โจ๊กข้าวก่ำกึ่งสำเร็จรูปเสริมคุณประโยชน์ด้วยกากถั่วเหลือง

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม 5 สหาย

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ชุดบำบัดออกกำลังกาย ผลิตไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์กำจัดควันธูปด้วยละอองน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ำร้อนในครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ชุดควบคุมแปลงเกษตรอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

มิเตอร์อัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

กระบอกผ่าต้นกก

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องลอกปุยไหมด้วยพลังงานไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

พัดลมดูดอากาศ ทู อิน วัน

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2561)

MORE DETAILS
1382 page(s) 16577 record(s)