INTEREST MATCHING

3024 page(s) 36277 record(s)
1, 11, 11

อุปกรณ์ถอดปริ้นล็อคโช้คหน้ารถจักรยานยนต์

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ผลิตภัณฑ์แจ่วฮ้อนใบไชยาโซเดียมต่ำพร้อมปรุง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

คนละครึ่ง (Smart walk)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงออนไลน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ชุดอ่างล้างมือ-เป่ามือ-วัดอุณหภูมิ ไร้การสัมผัส อัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ระบบควบคุมสำหรับโรงเพาะเห็ดด้วย IoT (Smart Mushrooms over IoT)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

เครื่องผสมน้ำยาล้างจาน

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแขนขาด้วยลูกรอก (Body Rehabilitation Equipment)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ขนมหัวปลีทอดกรอบ Banana Blossom Crispy

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

รถไฟฟ้าสำหรับคนพิการ

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ถุงผ้าครามอบสมุนไพร

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (2563)

MORE DETAILS
3024 page(s) 36277 record(s)